Lorem Ipsum KondolencjeKierownictwo i pracownicy 6 Wojskowego Szpitala z Przychodnią SPZOZ w Dęblinie, z powodu nagłej i niespodziewanej śmierci Pani dr n. o zdr. Magdaleny CZARKOWSKIEJ -Dyrektor Lubelskiego Oddziału NFZ, łączą się w bólu i żałobie z rodziną.
Pragniemy wyrazić szczere wyrazy współczucia i głębokiego smutku pamiętając Panią Magdalenę jako osobę do końca pełną energii, kompetencji z ogromnymi pokładami współczucia i życzliwości.