Lorem Ipsum Fundusze Unijne - Termomodernizacja


 

 

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Oś priorytetowa: 1.3.1. Zminiejszenie emisyjności Gospodraki

Okres realizacji Projektu: od 03.09.2019r. do 31.03.2021r.

Tytuł projektu: Termomodernizacja 2 budynków szpitalnego nr 90 i budynku POZ nr 246 6 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie

Krótki opis projektu: Projekt polega na wykonaniu prac termomodernizacyjnych budynku Głównego numer 90 i budynku POZ nr 246 znajdujących się przy ulicy Szpitalnej 2 w Dęblinie przez co poprawiona zostanie wydajność energetyczna i zmniejszony zostanie negatywny wpływ użytkowanych budynków  na środowisko naturalne co jest jendym z głównych założeń programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zakres prac które zostaną wykonane w ramach realizacji projektu:

  • Wymiana Stolarki Okiennej i Drzwiowej w budynkach.
  • Docieplenie ścian budynków i wykonanie nowej elewacji zewnętrznej
  • Instalacja Pompy ciepła w budynku numer 90
  • Instalacja paneli słonecznych na budynku 246 i budynku 90

Wartość projektu ogółem: 3 835 013,15 zł, w tym dofinansowanie: 858 089,56 zł

Zdjęcia Budynków w Trakcie Prac

Budynek główny

Budynek POZ