Lorem Ipsum Oddział OIOM

Ordynator

  • lek. med. Krzysztof Czyż

Tel. 815 518 523

Lekarze:

  • dr n. med. Krzysztof Powała-Niedźwiecki
  • lek. med. Jacek Krysa
  • lek. med. Zofia Kukier

Pielęgniarka Oddziałowa: 

  • Bożena Czerska

Tel. 815 518 528