Lorem Ipsum Fundusze Unijne - Projekty Archiwalne

Projekt: „Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla 6 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Dęblinie” współfinansowany ze środków EFRR (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego)

Priorytet I – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

Działanie 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna

Poddziałania 1.3.2 – Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia

Podstawowymi celami niniejszego Projektu jest poprawa jakości i dostępności do usług medycznych, lecznictwa specjalistycznego i wysokospecjalistycznego zarówno stacjonarnego jak i ambulatoryjnego.

Oddziaływaniem projektu jest wzrost liczby osób poddanych diagnostyce, wzrost liczby zabiegów oraz podniesienie stopnia wykrywalności chorób u pacjentów poddanych diagnostyce.

W ramach opracowywanego Projektu w 6 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Dęblinie został wyposażony:

Oddział Intensywnej Opieki Medycznej

 • aparat do znieczulenia ogólnego wraz ze wszystkimi funkcjami monitorującymi stan pacjenta i przebieg znieczulenia w czasie zabiegów
 • Aparat do znieczulania
  Aparat do znieczulania

 • monitory modułowe (2 kpl.), monitor kompaktowy (1 kpl.), monitorujące stan pacjenta i nadzorujące jego funkcje życiowe. Jest to monitorowanie pełne i dokładne, eliminujące przypadkowość dokonywanych pomiarów, szybko reagujące na zmiany stanu pacjenta;
 • Monitor modułowy
  Monitor modułowy
 • respirator, wysokowydajny, zaprojektowany do prowadzenia różnych trybów wentylacji, który oprócz podtrzymywania oddechu pacjenta pozwala również na jego jednoczesne leczenie. Jest wyposażony w dodatkowe ekrany dotykowe, na których monitorowane dane są wyświetlane oddzielnie od ustawień respiratora, co ułatwia ocenę stanu pacjenta.
 • Respirator
  Respirator

Pracownia EEG

Pracownia EEG została wyposażona w wysokiej jakości elektroencefalograf, który służy do wstępnej diagnostyki zaburzeń krążenia mózgowego, diagnostyki bólów głowy różnego pochodzenia oraz wstępnej diagnostyki guzów mózgu.

Gabinet okulistyczny

Do gabinetu okulistycznego zakupiono autorefraktometr służący do szybkiego diagnozowania wad wzroku metodą komputerową.

Autorefraktometr
Autorefraktometr

Pracownia analityczna

Pracownia analityczna została wyposażona w nowoczesny analizator biochemiczny. Jest to aparat wykonujący około 380 testów toksykologicznych na godzinę, zużywający znacznie mniej odczynników oraz surowicy krwi (ok. 50 ml) co pozwala wykonywać oznaczenia biochemiczne w sposób nowoczesny i miarodajny. Podnosi to jakość wykonywanych badań oraz komfort pacjenta w czasie pobierania krwi.

Analizator biochemiczny
Analizator biochemiczny

Wyposażenie szpitala w najnowocześniejszy sprzęt medyczny wyrównuje jego szanse w woj. lubelskim w dostępie do fachowej pomocy medycznej. Fachowa opieka i tak nowoczesne wyposażenie zapewniają maksymalne bezpieczeństwo chorych.

Jest to pierwsze zadanie realizowane przez Szpital przy współudziale środków z Unii Europejskiej. Projekt ten został sfinansowany w całości w II kwartale 2006 roku.