Lorem Ipsum Poradnie specjalistyczne

Rejestracja Poradni Specjalistycznych


OSOBISTA w budynku szpitala od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

 
Rejestracja telefoniczna - Numery Telefonów:

815 518 530

815 518 557 w godzinach od 11 do 14Wymagane jest dostarczenie oryginału skierowania w terminie 3 tygodni od daty rejestracji telefonicznej. W przypadku niedostarczenia termin wizyty zostanie anulowany. Skierowanie można wysłać pocztą tradycyjną.

Aby ułatwić potwierdzenie wizyty udostępniony zostaje adres poczty elektronicznej na który można przesyłać skany skierowań. W w/w wypadku oryginał skierowania należy dostarczyć w dniu wizyty.

rejestracja@szpitaldeblin.pl
 • Kardiologiczna
  • lek. Katarzyna BIBIK-PŁOWAŚ
  • lek. Bąkała WŁODZIMIERZ
 • Neurologiczna
  • lek. Elżbieta WITKOWSKA
  • lek. Kamil SAWKO
 • Ginekologiczna
  • lek. Jerzy WIDAWSKI
  • lek. Tomasz OSTROWSKI
 • Otolaryngologiczna
  • lek. Piotr JAKUBAS
  • lek. Wojciech GOLISZEK
  • lek. Wojciech CHLEBNY
 • Dermatologiczna
  • lek. Ryszard SAMUŁA
  • lek. Kamila SAWKO
 • Chirurgii Ogólnej
  • lek. Henryk ZDROJEWSKI
  • lek. Abdulsalam AL-HAYOUTI
  • lek. Andrzej GRZĘDA
  • lek. Andrii KHALAVKO
  • lek. Roman JÓZEFCZAK
 • Chirurgii Urazowo Ortopedycznej
  • lek. Samuel Nkire MBAZUIGWE
  • lek. Krzysztof KAPŁUN
  • lek. Cezary WITKOWSKI
  • lek. Krzysztof DOROSZEWSKI
 • Okulistyczna
  • lek. Olaf KALISZ
  • lek. Tadeusz RĘKAS
 • Urologiczna
  • lek. Emil ŚLEDŹ
  • lek. Mateusz WOŹNIAKOWSKI
  • lek. Mateusz JÓZEFCZAK
 • Psychiatryczna
  • lek. Andrzej WOJTAŚ
  • lek. Monika HADAŁA
 • Diabetologiczna
  • lek. Ryszard WOŹNY
 • Logopedyczna
  • mgr. Sławomira KOLADA
 • Medycyny Pracy
  • lek. Janusz POPEK
 • Rehabilitacyjna
  • lek. Zbigniew KĘDZIERSKI
  • mgr Ilona GŁODEK

REJESTRACJA OBOWIĄZUJE DO WSZYSTKICH PORADNI

Harmonogram pracy poradni specjalistycznych dostępny jest do pobrania w zakładce informacje dla pacjenta.

Od 1 stycznia 2013 roku NFZ wprowadził eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) to system umożliwiającycy natychmiastowe potwierdzenie prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Pacjent aby skorzystać ze świadczeń zdrowotnych obowiązany jest okazać dokument z numerem pesel aby mógł być zweryfikowany w systemi eWUŚ w przypadku negatywnej weryfikacji wszystkie dotychczas stosowane formy dowodów ubezpieczenia nadal obowiązują. Jeśli pacjent nie posiada żadnego dokumentu papierowego, potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotne, może przedstawić oświadczenie.