Lorem Ipsum Kontakt

6 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Szpitalna 2; Dęblin 08-530

NIP: 716-22-70-294 REGON: 431023467
 

SEKRETARIAT

Tel. 815-518-503

Fax. 815-518-504

email: sekretariat@szpitaldeblin.plREJESTRACJA Poradni Specjalistycznych

Tel. 815-518-530

W godzinach 8:00 - 15:00

REJESTRACJA Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Tel.  815-518-511

W godzinach 8:00 - 18:00

IZBA PRZYJĘĆ

Tel.  815-518-512
 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Pani Agnieszka Czerniak
iod@szpitaldeblin.pl
 

INFORMACJA

Komendant 6 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Dęblinie przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 16:30 po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania z sekretariatem.

Skargi i wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnej w sekretariacie szpitala na adres podanym na stronie internetowej.

Pacjent składający skargę lub wniosek ustnie zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz po wysłuchaniu skargi przez Komendanta, złożyć podpis pod sporządzonym protokołem.