Lorem Ipsum Historia zakładu

Dnia 4 kwietnia 1957r. rozkazem nr 4 Szefa Sztabu Generalnego WP został utworzony Garnizonowy Wojskowy Szpital Lotniczy w Dęblinie. Początkowo miał on tylko trzy oddziały: chorób wewnętrznych, chirurgiczny i położniczy oraz nieetatową poliklinikę z pracownią rtg i laboratorium. Zadaniem jego było zapewnienie opieki medycznej kadrze, rodzinom, podchorążym i żołnierzom Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. Szybko jednak zweryfikowano pierwotne założenia i szpital stał się oparciem i ratunkiem w stanach zagrożenia życia dla wszystkich mieszkańców Dęblina i okolic.

W 1961 r. powołano Wojskową Komisję Lotniczo-Lekarską i utworzono Punkt Krwiodawstwa, który z powodów finansowych zlikwidowano w 2001 r.

Komora Niskich Ciśnień i Pracownia Psychologiczna została oddana do użytku w 1965 r.

Po likwidacji oddziału położniczego w 1966 r. utworzono bardziej przydatny dla lotnictwa oddział laryngologiczno-okulistyczny.

W 1973r. zorganizowano w oddziale chorób wewnętrznych pierwszą w Wojskach Lotniczych i trzecią w Wojsku Polskim salę intensywnej terapii internistycznej, która nie tylko stała się miejscem zawsze pokazywanym wszystkim wizytującym szpital dostojnikom, ale dzięki uzyskiwanym tam sukcesom terapeutycznym szybko podniosła jego rangę w środowisku wojskowym i cywilnym.

Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte to burzliwy rozwój szpitala, wyposażenie w nowa aparaturę diagnostyczną i leczniczą, utworzenie w 1980 r. pododdziału neurologicznego, a w 1983 oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, nowych pracowni diagnostycznych i gabinetów specjalistycznych oraz intensywne doskonalenie zawodowe kadry i pracowników. Szczególne uznanie zdobyły: założona w 1977 r. jedna z pierwszych w Wojsku Polskim pracownia endoskopowa, posiadająca unikalne wówczas fiberoskopy, pracownia holterowska dysponująca od 1984 r. systemem Medilog, pracownia USG z bardzo nowoczesną aparaturą diagnostyczną oraz pracownia EEG, do której w 1987 r. zakupiono najnowocześniejszy, w pełni skomputeryzowany elektroencefalograf.

W 1988 r. gruntownie unowocześniono pracownię analityczną. Obecnie wykonuje ona między innymi pełny wachlarz badań biochemicznych.

Lata dziewięćdziesiąte - to kolejny, owocny okres w rozwoju szpitala. W tym czasie przeprowadzono remont i modernizację oddziałów: chirurgicznego, otolaryngologicznego, okulistycznego oraz komory niskich ciśnień. Oddziały i pracownie wyposażono w nowy sprzęt. Dzięki temu możemy poszczycić się pracownią echokardiograficzną, pracowniami wyposażonymi w skomputeryzowaną aparaturę do 24-godz. badania EKG, ciśnienia tętniczego krwi i prób wysiłkowych na bieżni ruchomej, pracownią spirometrii, mammografii oraz bakteriologiczną odgrywającą zasadniczą rolę w nowoczesnej diagnostyce, leczeniu i profilaktyce zakażeń wewnątrzszpitalnych.

 • W oddziale chirurgicznym wykonywanych jest wiele skomplikowanych zabiegów z zastosowaniem techniki laparoskopowej, szwów mechanicznych i aparatury do kriochirurgii. Na bazie chirurgii ogólnej działa oddział chirurgii urazowej.
 • Oddział otolaryngologiczny przeprowadza m.in. operacje uszu z odtwarzaniem słuchu, zajmuje się mikrochirurgią krtani oraz operacjami torbieli i przetok szyi.
 • Oddział okulistyczny prowadzi pełna diagnostykę jaskry, wad wzroku i wykonuje pełny zakres podstawowej operatywy okulistycznej.
 • Od 1989 r. działała w szpitalu Stacja Krwiodawstwa, która oprócz pozyskiwania krwi dla potrzeb lecznictwa, wykonywała plazmaferezę oraz szeroki wachlarz badań wirusologicznych, serologicznych i hormonalnych.
 • Podczas ponad 55 lat swojej działalności szpital przechodził wiele reorganizacji i zmian etatowych. Wielokrotnie zmieniała się jego nazwa. Zmieniali się też ludzie. Przychodzili, zdobywali wiedzę i umiejętności, a odchodząc zawsze zostawiali tu cząstkę swego serca. To dzięki ich pasji i zaangażowaniu szpital rozbudowywał się, doskonalił, aby coraz lepiej służyć wszystkim chorym, potrzebującym pomocy.

Obecnie jest to 6 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie w jego strukturze organizacyjnej funkcjonują:

 1. Oddziały szpitalne:
  • Oddział Chorób Wewnętrznych,
  • Oddział Chirurgiczny,
  • Pododdział Ortopedyczny,
  • Odział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
  • Oddział Otolaryngologiczny,
 2. Pracownie i gabinety diagnostyczne.
 3. Przychodnia specjalistyczna.
 4. Podstawowa Opieka Zdrowotna.
 5. Gabinet stomatologiczny
 6. Poradnia Medycyny Pracy

Szpital Wojskowy z Przychodnia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie jest nowoczesnym szpitalem, dobrze przygotowanym do zamian systemowych w ochronie zdrowia, a jego bardzo dobre wyposażenie w sprzęt najnowszej generacji oraz wykwalifikowana kadra lekarzy i pielęgniarek, gwarantują utrzymanie wysokiego poziomu diagnostyki i leczenia.

Każdy kto skorzysta z usług naszego szpitala spotka się z życzliwością oraz szybką i fachową pomocą.